Exotiska träslag för golv

Ek, gran och furu är vackra och tåliga träslag för golv som passar in i de flesta svenska hem. Kvalitet som håller med åren helt enkelt – om dessa golv läggs på ett korrekt sätt och tas om hand så kan de hålla i generationer.

Men trots dessa suveräna träslag och en del andra något mindre populära varianter som ask, lönn med flera så finns det ett ökande intresse för mera spännande och exotiska golv. Inte minst beror detta på att vår befolkning inte är lika homogen som tidigare, människor från andra delar av världen tar med sig inspiration från sina hemländer. Men även vanliga Svenssons har på senare år visat ett allt större intresse för mer ovanliga träslag i sina villor och fritidshus.

Tips innan du väljer träslag för golv

Men innan du väljer att lägga ett spännande golv från en annan del av världen så finns det några saker som kan vara värda att tänka på. Priset är till exempel en aspekt som är svår att helt bortse ifrån. Om du vill ha ett ovanligt och exotiskt träslag under fötterna så kommer det med största säkerhet att kosta mer än ett vanligt furugolv. Tillverkning och inläggning kommer givetvis att öka kostnaden, men framför allt kanske det är de långa transporterna som kommer att leda till en prisökning. Dessutom kan tiden det tar att lägga ett sådant golv vara längre, då svenska golvläggare inte har lika säkra rutiner när det handlar om att lägga exotiska golv.

Miljön är en annan aspekt som är värd att tänka över innan du väljer ett spännande golv. Hur går transporten till och hur långa sträckor handlar det om? Finns det tillräckliga resurser för att det ska vara motiverar att lägga ett golv. Ingen vill väl att känsliga tropiska regnskogar ska skövlas för att man ska få ett snyggt golv.

Viktigt med skötsel och hållbarhet

Skötsel och hållbarhet är andra mycket viktiga aspekter på valet av golv. Hur hållbart är det och klarar det av vårt ofta kalla och fuktiga klimat? Trä är ett levande material och alla träslag reagerar olika på den omgivande miljön-.

Här är några mindre vanliga träslag som fungera som trägolv om du vill ha en mer speciell och personlig lösning.

  • Jatoba. Detta trä kommer från Sydamerika och ger golvet en elegant, sofistikerat rödbrun färg. Det är dyrt, men sköts det korrekt så har du ett tåligt golv som verkligen tål tidens tand. Men det är ett mycket hårt träslag som kan vara svårt att slipa.

  • Jarrah. Ett australiskt träslag som är nära släkt med koalornas hemträd eukalyptus. Det är riktigt hårt och tål det mesta. En mörk kulör med vissa rosaaktiga inslag. Den livliga och personliga ådringen ger detta ganska dyra golv en speciell aura.

  • Merbau. Ännu ett hårt träslag som kräver mycket specialkunskaper om slipning och underhåll. Men om du lyckas får du ett vackert rödbrunt golv som utstrålar sofistikation och elegans.

14 Sep 2023