Lägga nytt golv i redskapsbod eller trädgårdsskjul

Att lägga ett nytt golv i en redskapsbod eller trädgårdsskjul är ibland nödvändigt. Dessa utrymmen är sällan uppvärmda, vilket gör dem mer utsatta för fukt och kyla. Därför är det viktigt att tänka på golvets motståndskraft och tålighet. 

Innan du börjar lägga ett nytt golv, är det bra att fundera över om du är nöjd med det befintliga golvet. Det finns egentligen inga krav på vilken typ av golv du ska ha i ett skjul. Vanliga golv i trädgårdsbodar och skjul är trägolv, klinkers, grus, stampad jord eller plastgolv.

Förbered grunden för ditt golv

För att förbereda grunden för ditt nya golv, behöver du antagligen riva ut det befintliga golvet. Var noga med att inte skada den underliggande strukturen. När du har rivit ut det, rengör för att skapa en bra grund i vilket det nya golvet kan fästas. Är underlaget ojämnt kan du behöva lägga på golvspackel.

Det är svårt att ordna annat golv än ett grus eller jordgolv om det inte byggs i samband med skjulet eller boden. Står boden direkt på marken kan en lösning vara att använda betongplintar med rostfria järnfästen på vilka du kan fästa plankor så att golvet kommer en bit upp från marken. När golvet inte ligger direkt på marken har det bättre förutsättningar att hålla. Den grunden bör ge tillräcklig stabilitet för att lägga ett enkelt trägolv på. 

Du kan också gjuta ett betonggolv. Då behöver du bygga en form längst ner i skjulet som du sedan fyller med betong. För att betonggolvet ska hålla är det viktigt att du använder rätt typ av betong och följer anvisningarna. Du kan sedan välja om du vill lägga på plastgolv, klinkers eller ett annat finare trägolv ovanpå det grövre trägolvet eller betongen.

Välj ditt golv

Vilket golv du skall ha i din redskapsbod är en smaksak. Det kan dock vara värt att tänka över hur boden eller skjulet används och vad golvet behöver tåla. Vi listar för- och nackdelar med vanliga golv. 

  • Stampat jordgolv - Detta är en typ av golvbeläggning som består av jord eller lera som har komprimerats till en fast yta. Det är en väldigt traditionell byggmetod som fortfarande fungerar för den här typen av utrymme. Stampade jordgolv är lätta och billiga att bygga och kan hålla länge om de byggs och underhålls på rätt sätt. De är också ett miljövänligt alternativ eftersom de inte kräver någon form av kemisk behandling eller energikrävande tillverkning.

  • Grus - Grusgolv består av ett lager av grus eller krossad sten. Det kan användas inomhus eller utomhus och förekommer vanligtvis i lite mer okänsliga utrymmen som skjul, garage och källare. Grusgolv är lätta att lägga och billiga. De är också lätta att underhålla eftersom de inte kräver någon form av behandling eller rengöring. Det är också ett flexibelt golvalternativ eftersom det går att lägga det på ojämna ytor.  Grusgolv kan också vara ett bra val för fuktiga utrymmen eftersom det gör det svårt mögel att bildas.

  • Trä - Ett klassiskt och tidlöst material. Ett trägolv kan även funka som en bas för andra typer av golv. Att ha ett impregnerat grövre trägolv i ett skjul är vanligt. Det är ganska tåligt men trä är ändå ett material som är relativt känsligt för fukt och kyla. Att ha ett annat golvmaterial ovanpå trägolvet kan hjälpa till med detta.Du kan också välja ett tåligare lack eller annan typ av behandling som hjälper golvet bli mer motståndskraftigt.  Den här typen av golv kan vara lite svårt att hålla rent, du får vänja dig vid att det antagligen kommer bli missfärgat med tiden. 

  • Klinkers - Klinkers är tåligt och kan läggas på både betong och trägrund. Något som också är bra med klinkers är att det är lättstädat. Klinkers ger dig stor valmöjlighet gällande utseende. 

  • Plastgolv - Även plastgolv är tåligt. Dock kan de vara mindre tåliga mot kemikalier och liknande är klinkers, grus och jord. Det finns många typer av plastgolv. Välj ett golv som är avsett för den här typen av användningsområde. 

  • Fogfria golv - Det finns många namn på fogfria golv, de kallas även för massagolv och epoxigolv. Den här typen av golv är extremt tåliga. Så pass tåliga att de ofta förekommer i garage och verkstäder. För att lägga ett sådant här golv behöver man vara väl förberedd och påläst innan man börjar. 

Lägg in det nya golvet

När man skall lägga in ett nytt golv är det viktigt att läsa igenom de anvisningar som tillverkaren tillhandahåller och följa dem noggrant. De olika golven bruder alla på olika typer av utmaningar och du behöver planera så att du har gott om tid innan du börjar. Om du stöter på svårigheter kan det vara bättre att ringa en professionell yrkesperson som hjälper dig. 

Vi hjälper dig med ditt nya golv
24 Jan 2023