Kan man lägga plankgolv på betongplatta?

Det är fullt möjligt att lägga plankgolv på en betongplatta, men det finns vissa saker som man alltid bör tänka på. Att det kan krävas exempelvis en fuktspärr är något som alltid måste säkerställas innan. Vikten av professionell hjälp ska heller inte underskattas. Både i samband med undersökning och i samband med läggning av golvet i fråga.

Plankgolv på betongplatta

Det går utmärkt att lägga ett plankgolv på en gjuten betongplatta - och detta även om det finns golvvärme i gjutningen. Det man ska tänka på är att ett trägolv är ett golv som lever. Det kan påverka både vid läggningen av golvet och sett till framtiden.

Beroende på vilket golv du ska lägga in - och hur detta ska ske - så finns det olika metoder. Handlar det om att ett golv ska limmas direkt mot en betongplatta så kan träets rörelse komma att koncentreras mer mot sidorna. Något som kräver ett utrymme - som sedan kan följas med socklar.

Tänk på att trä är ett levande material

Om det handlar om ett trägolv som läggs genom att man skruvar eller spikar fast varje enskild bräda så kommer rörelsen att bli mer utspridd. Varje planka kommer att krympa i samband med fuktavgång och detta kan - tydligast i samband med eldningssäsongen - skapa större glipor mellan plankorna.

En viktig detalj - oavsett hur golvet läggs in - är att det ska vänja sig vid rummets temperatur och luftfuktighet innan det läggs in. Detta innebär att du ska bära in paketen och låta dessa stå i något dygn innan du påbörjar en inläggning. Att ta dem direkt från exempelvis ett kallt garage är att tigga om bekymmer; där ka du räkna med att ditt plankgolv kommer att spricka eller få bubblor.

Ta hjälp med inläggning av golvet

Det finns vissa risker med att lägga ett golv på en betongplatta och det finns i och med detta också en uppenbar risk i att kostnaderna blir höga. De flesta kan idag lägga in ett golv som en följd av att leverantörer erbjuder modeller som ska kunna hanteras av lekmän. Det finns emellertid inga garantier att resultatet ligger i linje med de förväntningar man har. I många fall så kan man se att hållbarheten blir väldigt mycket sämre än vad som utlovats.

Därför finns det ett värde i att ta hjälp av en golvläggare. Åtminstone under någon del av processen och då särskilt initialt och i samband med planeringen. Även om du själv vill göra jobbet - vilket kan vara både roligt och stimulerande - så bör du låta ett par professionella ögon hjälpa dig i början. Om det exempelvis rekommenderas en fuktspärr eller om det finns andra saker att tänka på så slipper du en massa onödiga kostnader i framtiden.

Dessutom så kan du idag använda Rot-avdraget i samband med en golvläggning. Något som ger dig en skatterabatt motsvarande 30% av den totala kostnaden för arbetet. Beroende på var i din bostad - och hur stor yta det handlar om - så bör du alltid överväga professionell hjälp. I synnerhet om du köpt ett dyrare golv.

 

6 May 2021