Kan man slipa ett golv för hand?

Kan man slipa ett golv för hand och utan att använda en slipmaskin? Det är möjligt – men det är definitivt ingenting som rekommenderas.

Detta sagt både med det färdiga resultatet i åtanke och med en tanke på vägen fram till detta. Det kommer, helt enkelt, att ta extremt lång tid att bli färdig och att nå ett resultat som är tillfredsställande.

Man kan säga att det handlar om ett golv med en yta på 20-30 kvm – vilket är normalt – och hur det skulle se ut, och kunna översättas i tid, om du valde att slipa det för hand och utan maskiner. Det skulle ta flertalet dagar om det handlade om 10 personer som arbetade tillsammans. Skulle du vara ensam så skulle det snarare handla om veckor.

Ett golv ska slipas tre gånger och om du skulle göra detta utan maskiner så handlar det om att stå på knä i en allt annat än ergonomisk ställning och verkligen slita ont – utan att nå det fina resultat som en slipmaskin kan skapa inom loppet av en dag. Därför är det bättre att slipa med maskin och av den anledningen bör du använda en sådan. Eller, ta hjälp av en professionell golvslipare.

Ha respekt för slipmaskinen

Det kan nämligen bottna i viss rädsla. Många upplever att en maskin för golvslipning är svår att hantera och att man kan begå misstag som blir irreparabla. Sant är att en slipmaskin kräver träning och erfarenhet för att hantera. Lika sant är att den är tung, att den låter mycket och att den beter sig ryckigt. Men, det går ofta att prova att köra maskinen hos uthyraren och få en rejäl genomgång om vad man ska tänka på, hur man ska göra samt andra värdefulla tips kring hanteringen.

Det går att lyckas – även om du känner oro så kan du säkerligen klara av att få till stånd ett godkänt resultat. Det bästa resultatet får du emellertid om du väljer att löpa linan ut och anlita oss – eller någon annan golvslipare, för den delen. Vi har vanan, erfarenheten och kunskapen som krävs.

Mindre skador då – kan man slipa dessa för hand?

Här uppstår en annan fråga. Om det handlar om en lokal skada eller om exempelvis en fläck så kan handslipning fungera. Det ligger lite i sakens natur. Varför slipa om ett helt golv – om nämnda 30 kvm – om det handlar om en mindre fläck?

De flesta skador och fläckar går att slipa bort, men det är även en fråga om vilken ytbehandling som finns. Handlar det om hårdvaxolja eller olja så går det att slipa utan problem – handlar det om lack så får man inte en mer försiktig hållning. Där bör man rådfråga en expert innan.

Djupare fläckar kan kräva att man slipar om hela golvet och detta av den enkla anledningen att man ska undvika nyansskillnader. Blir det en stor skillnad i nyans och färg jämte övriga delar av golvet så kommer detta att synas på samma sätt som den ursprungliga fläcken. Där är det nästan alltid bättre att slipa hela golvet. Har fläcken inte hunnit penetrera sig så djupt så kan en handslipning av en mer lokal karaktär vara en bättre lösning. Det handlar om en bedömningsfråga och för att avgöra vilken lösning som är bäst så bör du rådfråga en sakkunnig. Vi hjälper dig gärna med det!

 

10 Sep 2020